Cách nào để bổ sung số 5 vào biểu đồ ngày sinh khi cả đời không xuất hiện số 5?
  • Số 5 trong biểu đồ ngày sinh thể hiện nội tâm khao khát tự do, thấu hiểu bản thân. Số 5 là con số đặc biệt quan trọng trong biểu đồ. Vì là con số nằm ngay chính giữa biểu đồ ngày sinh nên số 5 như mốc nối tạo nên nhiều đường thẳng giúp phát triển dễ dàng, kéo thành công gần hơn nhiều. 

  • Vậy câu hỏi ta phải hỏi cả đời để thêm số 5 là "WHO AM I".

    Đây sẽ là câu hỏi đi suốt đời ta. Ta phải hiểu bản thân để phát triển và khắc phục, biết được giá trị của bản thân ở đâu để cống hiến. 

  • Bước đầu thay đổi, phát triển tư tưởng qua nhiều cách như: văn hóa, tôn giáo, triết học, triết dịch,... 
  • Tiếp theo ta tập OPEN MIND (tư duy mở). Không chỉ đơn giản bằng nhìn nhận vấn đề từ đa khía cạnh. Mà còn là góc nhìn và hệ tư tưởng mới lạ. Điều này sẽ thúc đẩy ta khai phá tư duy của bản thân để thấu hiểu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "WHO AM I"
  • Khai phá nhưng ta cần lắng lại để nghe tiềm thức hương bản thân đi đâu.
  • Đó chính là mối liên kết giữa Nhân số học phương Tây và Dịch lý phương Đông. Con số 5 trong phương Đông còn được gọi là tượng đơn Tốn mang trong mình ý nghĩa tiềm ẩn, thuận nhập. Như lời hướng dẫn thuận theo tiềm thức để khai phá bản thân cũng như ngọn gió thanh lộc tâm hồn.