Những quẻ dịch cho mệnh cần Tỷ Kiếp ( Sim kích sức Khoẻ) mà bạn cần biết

Những quẻ dịch cho mệnh cần Tỷ Kiếp ( Sim kích sức Khoẻ) mà bạn không thể bỏ qua

  • Thiên Hoả Đồng Nhân
  • Phong Hoả Gia Nhân 
  • Lôi Hoả Phong 
  • Trạch Địa Tuỵ 
  • Sơn Lôi Di 
  • Thuỷ Thiên Nhu 
  • Thuỷ Đia Tỷ
  • Thuần Khôn